Värmepumpar för alla behov

07 oktober 2020 william eriksson

Det kanske är lätt att tro att man bara använder sig av värmepumpar till villor och flerfamiljshus. Men det är ett system som passar precis lika bra vilken typ, och storlek, av fastighet man än har. Ända upp till stora fabriker, sjukhus och köpcentrum. Men förstås skiljer det sig antingen gällande pumpens storlek eller antalet pumpar som man använder sig av. 

Dessutom kan det skilja sig en hel del gällande den energikälla som man använder till att driva värmepumpen. Det är inte så vanligt att man tar energin från bergvärme till en värmepump för en stor byggnad. Även om det egentligen inte finns någonting som säger att det inte skulle fungera.

 

Energikällor av idag

Elektricitet är ett vanligt sätt att driva en värmepump på. Men den elen kan i sin tur komma från en mängd olika källor. Där kommer det hela tiden nya alternativ allteftersom forskningen hittar nya möjliga vägar.

Idag använder man sig av vattenkraft, solenergi, kärnkraft och vindkraft. Om man ska nämna de vanligaste. Men något annat som kommer mer och mer är vågkraft. Vilket innebär att man installerar stora skivor på havets botten. Med hjälp av vattnets naturliga rörelse drivs sedan dessa och skickar iväg energi genom en ledning upp till markytan. Ett sätt att nyttja alla jordens resurser på ett klokt och bra sätt. Även om vissa frågor finns gällande havslivet.

 

 

Luft och vatten

Till vardags använder man ofta drivfunktionen tillsammans med två källor som energin tas ifrån i hemmet: vatten eller luft. Luftvärmepump och luft/vattenpump känner nog många igen när man hör det. Och de som har någon av dessa installerade vet att det är ett utmärkt sätt att sänka sina värmekostnader rejält. Om man jämför med direktverkande el. Så om man vill läsa på och förändra sitt värmesystem i hemmet, eller på jobbet, så finns det mycket att välja på.

Fler nyheter