Vad du behöver veta om bouppteckning

29 mars 2023 Renate Degerth

editorial

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en officiell sammanställning av en avliden persons tillgångar och skulder vid dödsfallet. Den utgör en viktig del i dödsboförvaltningen och är en förutsättning för arvskifte. Alla tillgångar, inklusive fastigheter, bankmedel, värdepapper, fordon, och värdesaker ska listas. Likaså ska skulder noteras.

Varför är bouppteckning viktig?

Bouppteckningen är viktig av flera anledningar. Den ger en klar överblick över avlidnes ekonomiska situation vid dödsfallet, vilket är avgörande för den fortsatta dödsboförvaltningen. Dessutom är det genom en bouppteckning som avlidnes skulder kan regleras, och den kvarlåtenskap som ska fördelas mellan arvingarna framgår. Bouppteckningen är också grunddokumentet vid ett arvskifte och fungerar som bevis för vem eller vilka som äger efterlämnade tillgångar.

Tid och hjälp för bouppteckning

Bouppteckning ska normalt sett inlämnas till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. I vissa fall kan man dock få förlängd tid. Att upprätta en bouppteckning kan vara både tidskrävande och krångligt. Det är komplicerade regler som ska följas, vilket kan göra det svårt för gemene man att utan hjälp genomföra hela processen. Det är oftast en bra idé att anlita en jurist för att hjälpa till med bouppteckningen. De har erfarenheten, den juridiska kunskapen och de praktiska redskapen för att smidigt och korrekt genomföra bouppteckningen.bouppteckning

Nordins Juristbyrå – Din partner för bouppteckning

För den som söker professionell hjälp med bouppteckning rekommenderas Nordins Juristbyrå. De har den expertis och erfarenhet som behövs i en tid som kan vara både känslomässigt och praktiskt utmanande. Med personligt engagemang och juridiskt kunnande står Nordins Juristbyrå till tjänst och hjälper er med alla steg i bouppteckningen. Deras mål är att göra processen så smidig och effektiv som möjligt, så att ni kan fokusera på att hantera era känslor och minnas era nära och kära.

Nordins Juristbyrå är specialiserade på bouppteckningar och har mångårig erfarenhet av att assistera familjer i Stockholm med denna viktiga process. De förstår de juridiska kraven och komplexiteten i en bouppteckning och kan säkerställa att allt utförs enligt gällande lagar och regler.

Så om du står inför behovet av att göra en bouppteckning och vill ha professionell och pålitlig hjälp, tveka inte att kontakta Nordins Juristbyrå. De finns där för att ge dig den nödvändiga rådgivningen och stödet för att hantera den administrativa sidan av en svår tid.

Mer information om Nordins Juristbyrå och deras tjänster hittar du på deras webbplats www.nordinsjuristbyra.se. Vid behov av bouppteckning är de din trygga och erfarna partner i Stockholm.

Fler nyheter