Utveckla dina kunskaper – gå en projektledarutbildning

20 april 2020 Jenny Olsson
Utveckla dina kunskaper - gå en projektledarutbildning

Att jobba som projektledare kan både vara spännande och utmanande. Man ska besitta många egenskaper. Samtidigt som man ska vara lyhörd och kunna ta människor måste man också ha ledaregenskaper och vara målmedveten. Att jobba som projektledare kan ibland vara utmanande men också otroligt roligt och lärorikt. En del människor jobbar som konsulter och vänder sig mot en eller flera olika branscher. Ibland hyr de ut sig till företag för kortare projekt som pågår i en eller några månader och ibland kan projekten pågå under flera år. Genom att jobba som projektledare får man ofta träffa många olika slags människor, vilket också ger ett otroligt stort nätverk.  

 

 

 

 

När ett företag ska Change management letar de ofta efter en projektledare, om de inte har någon anställd inom företaget. De vill då att projektledare ska driva förändringen och projektet och kanske få de anställda att komma in i rätt rutiner. Hur man jobbar som projektledare är väldigt olika mellan olika företag. Ibland kan det hända att man ska verka som instruerande ledare, vilket betyder att man leder en helt ny grupp och ibland kan man verka som delegerande ledare, vilket betyder att de anställda vet vad deras arbetsuppgifter är men att man som projektledare har det övergripande ansvaret. 

 

Oavsett om man redan har erfarenhet av rollen som projektledare men vill bli tryggare i sin roll eller inte har jobbat som det tidigare men vill börja kan det vara klokt att gå en projektledarutbildning. Wenell är ett företag som har många olika slags kurser och utbildningar på ämnet. Här kan man förnya sina kunskaper och få stöd i hur man ska agera som ledare. När det handlar om att leda andra är det viktigt att själv vara trygg i sin roll och de beslut som tas, för att man ska kunna uppnå ett bra resultat och nå de uppsatta målen. 

Fler nyheter