single-image

När något stort ska väck

Ofta när något nytt ska skapas eller byggas behöver naturen bearbetas och anpassas för att passa våra planer och behov. Det kan då till exempel handla om Bergsprängning eller liknande bergarbeten. Det vill säga att en bit berg behöver spräckas eller helt enkelt sprängas bort vid ett vägarbete, ett bostadsbygge eller liknande. Precis som för allting annat finns det även specialister på detta område. För att bergsprängning ska påverka omgivande människor och miljö så lite som möjligt – störa så lite som möjligt och ge så lite vibrationsskador som möjligt – krävs erfaren personal med specialutrustning. 

 

För alla förutsättningar

En professionell och specialiserad bergsprängare har en mängd olika tekniker att ta till för att anpassa sitt arbete från plats till plats. Är marken och området som ska bearbetas extra känsligt så anpassas bergsprängningen givetvis till detta. Det finns lågbrisant sprängämne och det går att lägga en låg samverkande mängd av dynamit. Vid behov finns även elektroniska sprängkapslar som ger den bästa styrningen för sprängsalvan. När du anlitar en firma med gott rykte och erfaren personal kan du lita på att de kan sitt jobb och vet vad som behövs för bästa resultat.

 

Olika miljöer som dyker upp

När du arbetar med bergsprängning får du vara beredd att arbeta under en mängd olika arbetsförhållanden och olika typer av uppdrag. Det är inte alls ovanligt att det handlar om att borra och spränga under vatten, för att bygga underjordiska rum eller kanske en tunnel. För denna typ av arbete krävs givetvis speciell kompetens och utrustning. Likadant när det rör som om bergsprängning under jord så krävs speciell kompetens och utrustning även för det. I ett större projekt där du vet med dig att du kommer behöva denna speciella expertis kan det vara en god tanke att upphandla proffs i god tid så du vet att du har dem klara.

Leave a Comment

Your email address will not be published.