Misstankar om svartmögel i badrummet kan enkelt fastställas med ett test

07 september 2020
Cecilia Olsson

Svartmögel är väldigt vanligt förekommande i badrum, framförallt de som råkat ut för en fukt- eller vattenskada. Svartmögel upptäcks genom att det bildas mörka eller svarta beläggningar om det handlar om synligt svartmögel. Handlar det om dolt svartmögel så kan det upptäckas genom lukt (ofta en unken doft) eller genom fysiska symptom som exempelvis huvudvärk, trötthet och/eller andningssvårigheter.

Bra rutiner kan motverka svartmögelangrepp

Det kan ibland gå att förebygga svartmögel angrepp genom att se till att det finns fullgod ventilation i badrummet och finns det en fläkt installerad bör den användas för att snabbt få bort fukten efter en dusch eller ett bad. Finns ingen fläkt så kan det vara bra att låta badrumsfönstret stå öppet en stund för att släppa ut den fuktiga luften och finns det inget fönster så kan dörren lämnas på vid gavel. Det är inte heller rekommenderat att hänga tvätt på tork i något rum i bostaden, inte ens i badrummet. 

Att göra vid misstanke om svartmögel i hemmet 

Finns det trots allt misstankar om att badrummet har drabbats av ett svartmögelangrepp bör ett test genomföras omgående. Hos AGX MögelTest går det att beställa hem olika sorters svartmögeltest beroende på om det misstänks vara ett dolt mögelangrepp eller om det finns synliga beläggningar av mörka eller svarta prickar någonstans i rummet. När det gäller svartmögel badrum så kan det ofta synas i kakelfogar eller till exempel i taket.

Hitta källan till problemet

Visar det sig att det finns svartmögel i badrummet bör det åtgärdas omgående. Det är också viktigt att ta reda på orsaken till att svartmöglet fick fäste och även göra något åt det, annars kommer det bara att dyka upp nya svartmögelangrepp. Berodde det till exempelvis på en fuktskada eller dålig ventilation så bör det åtgärdas av någon som besitter nödvändig kunskap för att problemet inte ska återupprepa sig.

Fler nyheter