Hitta rätt väg till kapitalanskaffning

04 mars 2020 Cecilia Olsson
Hitta rätt väg till kapitalanskaffning

Ibland behövs det mer kapital i ett företag. Det kan till exempel vara så att det dykt upp en väldigt intressant affärsmöjlighet som kan inbringa stor vinst, men möjligheten kräver kapital för att man ska kunna genomföra den. Då finns det tre sätt man kan gå till väga; ta in ett nytt aktiekapital (det vill säga en extern investerare), använda företagets kassa (likvida medel) eller ta ett banklån.
 
Det finns för och nackdelar med samtliga alternativ, så man bör fundera igenom det noga innan man tar ett beslut. Har man tillräckligt med kapital i företagets kassa så är det bra att använda det eftersom man behåller kontrollen över sitt företag och inte behöver redovisa företagets ”affärshemligheter” för allmänheten. Men har man inte en kassa som täcker mer än just det kapital man är i behov av så kan det vara ett riskabelt drag. En investerare kan förutom att komma med nytt aktiekapital (nyemission) även bidra med erfarenheter och kontakter som kan användas på längre sikt. Nackdelarna kan vara att investerare förväntar sig hög avkastning, befintliga aktieägare minskar sin ägarandel av företaget och det kan även tillkomma dyra avgifter för att genomföra nyemissionen. Genom att ta ett banklån får man behålla företagets kassa och kan ändå genomföra affären men det ska såklart betalas ränta på lånet. 
 

Det finns som sagt mycket att tänka på och ta ställning till när det kommer till kapitalanskaffning, därför kan det vara klokt att ta hjälp från de som har bred kunskap inom området. JWK optimerar processen och kan hjälpa till med kapitalanskaffning i Stockholm, för företagare och entreprenörer. Genom att anlita JWK sparar man tid på att hitta nytt kapital då de har ett brett kontaktnät. De har bra och långa relationer med flertalet banker och finansiella institut. JWK vet vad som krävs för att få igenom en presentation och har kompetensen att ta ett helhetsgrepp över hela processen kring kapitalanskaffning. 

Fler nyheter