Historien om vägmarkeringar

26 oktober 2022 Camilla Holmgren

editorial

Vägmarkeringar har funnits i vår värld sedan urminnes tider. De används för att hjälpa trafikanter navigera på vägen, och bidrar till en säkrare vardag för alla som rör sig ute i trafiken. Men hur kommer det sig egentligen att vi har vägmarkeringar? Och vad är det bästa med dem? Låt oss ta en titt på historien om vägmarkeringar!

Historia

Vägmarkeringar tros ha sitt ursprung i det romerska imperiet. Den första dokumenterade användningen av vägmarkeringar skedde 131 e.Kr., då kejsar Hadrianus lät placera ut milstolpar av stenblocksstorlek längs viktiga vägar i hela riket för att hjälpa resenärer att hålla sig på rätt spår. Med tiden användes andra material som färg och tjära för att skapa mer synliga och effektiva vägmarkeringar.

I början av 1900-talet anses Frederick Simms ha uppfunnit mittlinjen efter att ha observerat att målade linjer användes på spårvagnsspår i Birkenhead i England. Detta system antogs snabbt av andra länder och används fortfarande idag!

vägmarkeringar

Olika markeringar till olika syften

Olika typer av vägmarkeringar tjänar olika syften. Till exempel hjälper stopplinjer och övergångsställen fotgängare att säkert korsar vägen, medan avtagslinjer och sammanflödeslinjer hjälper förare att på ett säkert sätt ta sig in på eller ut från en motorväg.

Varför det är bra med vägmarkeringar

Vägmarkeringar är en viktig del av vår värld eftersom de hjälper oss att vara säkra på vägarna. Genom att tydligt markera vägens gränser och ge vägledning om var vi bör och inte bör köra bidrar de till att minska antalet olyckor och göra våra resor smidigare och effektivare.

Vägmarkeringar är också användbara i dåligt väder när sikten är dålig. I t.ex. tjock dimma eller snö kan målade linjer på vägen hjälpa förare att hålla sig i sin fil och undvika att svänga in i mötande trafik.

Olika typer av vägmarkeringar

Det finns många olika typer av vägmarkeringar, var och en med sitt eget specifika syfte. Några av de vanligaste vägmarkeringarna är följande:

– Mittlinjer: används för att markera vägens mitt och separera trafik som går i olika riktningar

– Kantlinjer: används för att markera vägens kanter

– Stopplinjer: används för att markera den punkt där förare måste stanna

– Övergångsställen

Om du behöver vägmarkeringar borde du kontakta Svevia som är en expert på vägmarkeringar av alla typer.

Fler nyheter