Engagerad advokat inom asylrätt

22 mars 2021 Cecilia Olsson

En person som tar sig till Sverige för att söka skydd kan ha rätt till asyl. I Sverige prövas varje persons ansökan om asyl individuellt och för att få den godkänd ska man klassas som flykting eller alternativt skyddsbehövande.  Det finns dock vissa undantagsfall om det visar sig att ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot Sveriges internationella åtaganden. Det kan till exempel handla om personer med ett allvarligt hälsotillstånd eller någon som har utsatts för människohandel. Det är också så att ett barns asylskäl alltid ska prövas särskilt.

Sök professionell hjälp

Att söka asyl kan vara en process som känns både krävande och krånglig, därför kan det vara bra att anlita någon med den rätta juridiska kunskapen som kan hjälpa i ärendet. På Advokatfirman Ottosson & Pakas har de både kunskap och erfarenhet inom asylrätt. Det är även en flerspråkig firma vilket kan vara en stor fördel när det gäller att göra sig förstådd i en utsatt och främmande situation. Att få hjälp på sitt egna språk ger bättre möjligheter för att alla uppgifter gällande målet framställs tydligt så att utredningen av ärendet blir rätt från början.

Advokater som engagerar sig

Genom att anlita någon av medarbetarna på Advokatfirman Ottosson & Pakas så garanterar de ett mycket professionellt och personligt bemötande. Deras erfarna advokater arbetar alltid engagerat och gör allt för att utfallet ska bli som önskat för sina klienter. Förutom att de tar sig an ärenden inom asylrätt så kan de även hjälpa till vid brottmål, familjerätt, bodelning, migrationsrätt, medling och konsumenträtt.

Deras breda kunskap inom olika rättsområden har flera gånger visat sig vara avgörande i ärenden där rättsområdena har gått in i varandra. Oavsett så arbetar advokaterna på Advokatfirman Ottosson & Pakas hårt genom hela rättsprocessen med målet att klienten, oavsett utgång, ska känna sig bekräftad och prioriterad samt veta att de gjort allt de har kunnat. Läs mer om Advokatfirman Ottosson & Pakas på https://advokatfirmanop.se/sv.

Fler nyheter