Brandtätning skyddar dig mot nästa brand

28 oktober 2022 Camilla Holmgren

Brandtätning är en viktig del av brandskyddet. Det fungerar som ett skydd mot bränder och håller elden på avstånd. Det finns olika typer av brandtätning, varav samtliga har sina fördelar och nackdelar. För att du ska kunna välja rätt typ av brandtätning för din verksamhet är det viktigt att komma ihåg vilka behov du har. Vi går igenom alla aspekter av brandtätning.

Vad är brandtätning?

Brandtätning är processen att göra något motståndskraftigt mot brand. Detta kan göras på olika sätt, till exempel genom att använda brandbeständiga material eller genom att lägga till sprinkler. Brandisolering är viktigt i både bostäder och kommersiella miljöer, eftersom det kan bidra till att förhindra att bränder sprids och orsakar skador.

Olika typer av brandtätning

Det finns tre huvudtyper av brandtätning: intumescent, cementbaserad och sprutförsedd. Intumescenta tätningsmaterial sväller när de utsätts för värme och skapar en barriär mellan värmekällan och det skyddade materialet. Cementbaserade tätningsmaterial appliceras som ett torrt pulver och härdar när de utsätts för vatten eller fukt. Sprutförsedda tätningsmedel appliceras som en vätska och torkar så att de bildar en film på ytan.

Fördelar med brandtätning

Brandtätning har många fördelar, bland annat:

brand

Vad kostar brandtätning?

Kostnaden för brandtätning varierar beroende på vilken typ av tätningsmedel som används och storleken på det område som ska skyddas. Intumescent tätningsmedel är i allmänhet dyrare än cementbaserade eller sprutförsedda tätningsmedel. De ger dock bättre skydd mot brand och är mindre benägna att orsaka vattenskador.

Hur du väljer rätt brandtätning

När du väljer brandtätning är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer:

  • Vilken typ av brandtätning som krävs
  • Det område som ska skyddas
  • Vilken skyddsnivå som krävs
  • Kostnaden

Brandtätning är en viktig del av skyddet av din verksamhet mot brand. Genom att förstå de olika typerna av brandtätning och deras för- och nackdelar kan du fatta ett välgrundat beslut om vilken typ som är rätt för dina behov. Vi hoppas att du nu vet allt om brandtätning. Om inte, kan du ställa dina frågor till Sewatek, en expert på bränder och brandtätning.

Fler nyheter