Boupteckning i Sölvesborg. Hur får man stöd för att göra detta.

18 juli 2022 Rene Churquina

editorial

När någon avlider måste dödsboet gå igenom en rättslig process som kallas bouppteckning. Det innebär att man upprättar ett dokument med redogörelse om den avlidnes tillgångar och skulder. Dokumentet ska lämnas in till Skatteverket. Den här artikeln kommer att besvara några av de vanligaste frågorna om bouppteckning och vad är det innebär rent juridisk. Om du funderar på att ta hjälp av en jurist för upprätta en bouppteckning över ett dödsbo, eller om du håller på att göra det, kommer den här artikeln att vara till stor hjälp för dig som bor i Sölvesborg och letar efter stöd för att ordning på dokumentationen.

Vad innebär en bouppteckning rent juridisk.

Efter att en person avlider i Sverige måste det upprättas en bouppteckning. Det finns särskilda regler för detta. Man måste informera allmänheten om dödsfallet, begravningen måste planeras och göras inom en månad efter dödsfallet. Bouppteckningen måste skickas in till Skatteverket inom 4 månader efter dödsfallet, Arvskifte och avdelning måste genomföras, konton på banker måste sägas upp, hyresavtal och övriga avtal måste sägas upp, även en sista inkomstdeklaration för dödsboet måste göras senast den 1:e Maj. Du måste ha bouppteckningen klar för att kunna sälja tillgångar som tillhörde den avlidna personen. Som till exempel, bostäder och mark, avsluta konton på bank och sälja värdepapper.  Själva bouppteckningsförrättning är ett fysiskt möte där alla berörda eller så kallade dödsbodelägare ska närvara. 

Kan man få Juridisk hjälp med bouppteckning?

En bouppteckning kan vara en komplicerad juridisk process och det är ofta bra att ha en advokat som vägleder dig genom processen. De kan vara tärande för familjer som måste bearbeta sin sorg, därför kan bouppteckningen göras med stöd. Kostnaderna för bouppteckning varierar ganska mycket beroende på dödsboets storlek och komplexitet. I Sölvesborg kan man hitta juridisk vägledning från 3000 kronor. Vanligtvis betalas bouppteckningen med dödsboets tillgångar. Du kan får mer vägledning här: https://www.juristenjeppsson.se/bouppteckning/

 

Fler nyheter