Böjt glas och dess olika användningsområden

30 maj 2022 jonas olsson

editorial

När man befinner sig i det läget att man plötsligt behöver ha tag i ett större antal sidorutor till några lastbilar som är i produktion, är det skönt att veta vart man ska vända sig. Det lokala glasmästeriet kommer inte att kunna hjälpa dig, trots sina goda intentioner. Du behöver snarare komma i kontakt med en seriös producent av glas – en riktig glasverkstad som kan hantverket och som har medlen för att utföra jobb i så kallat böjt glas. 

Användningsområden för böjt glas

Böjt glas används ofta just till glasrutor på lastbilar och bussar eller till glasdiskar, men har även andra specifika användningsområden. Vissa maskiner behöver böjda rutor som är tillverkade av dylikt glas. När man tillverkar böjt glas måste man först hetta upp glaset för att sedan kunna forma det med lämpligaste metod, ofta med hjälp av mekaniskt tryck. För att tillverka böjt glas på ett professionellt sätt behöver man modern utrustning och en stor portion kunskap om hur glas fungerar. En glasverkstad som jobbat länge är vana vid att producera den här typen av glas. 

 

Böjt glas

 

Hitta en glasproducent som behärskar hantverket 

När man tar kontakt med en leverantör för att beställa böjt glas, bör man försäkra sig om att de har alla nödvändiga certifieringar som garanterar att de är en pålitlig glasproducent och att deras slutprodukt håller måttet. Hittar man en sådan verkstad ska man vara rädd om dem, då man kan ha en långvarig samarbetspartner. Att bearbeta glas är en kombination av vetenskap och stor hantverksskicklighet som man inte ska ta för givet. 

Om en glasproducent har kompetensen att tillverka böjt glas har de säkert många andra kunskaper inom glasbearbetning. Därför kan det vara på sin plats att titta lite närmare på vad mer de kan vara behjälpliga med. Många gånger upptäcker man att de har fler strängar på sin lyra. 

Fler nyheter