Att arbeta med pyrolyspumpar – allt från utbildning till nödvändiga kompetenser

03 april 2023 Veronica Jansson

Pyrolyspumpar är en viktig komponent inom många olika industrier, såsom kemi-, energi- och avfallsbranschen. I en värld där teknik i allt högre grad präglar vårt dagliga liv, blir det allt viktigare att ha människor som behärskar tekniska arbeten. Ett sådant yrke är pyrolystekniker, där arbete med pyrolyspumpar är centralt.

Utbildning och kvalifikationer

För att bli en pyrolystekniker krävs en teknisk utbildning på högskolenivå inom exempelvis maskinteknik, kemi eller energiteknik. Det finns yrkesutbildningar och högskoleutbildningar specifikt inriktade mot arbete med pumpservice i Skövde, pyrolyspumpar och bioenergi. Där får du grundläggande kunskaper om pumpsystem, processer och kontrollmetoder. Praktik och laborationsarbete förekommer oftast för att tillämpa teoretiska kunskaper.

Säkerhetsåtgärder

Att arbeta med pyrolyspumpar innebär en god förståelse för risker och säkerhetsåtgärder inom arbetet. Det krävs att man noggrant följer säkerhetsanvisningar och rutiner, som att utföra regelbunden kontroll och underhåll av pumpsystemet samt att hantera kemikalier och höga temperaturer på rätt sätt.

pumpservice - pumpar Skövde

Kompetenser

För att bli framgångsrik inom yrket krävs det att man har några specifika kompetenser. Problemlösningsförmåga, teknisk förståelse och noggrannhet är viktiga egenskaper. Det är även fördelaktigt att vara bra på att kommunicera och samarbeta med kollegor och kunder, eftersom arbetet ofta innefattar mycket samarbete och kundkontakt.

Möjliga arbetsområden

Som pyrolystekniker kan man arbeta inom en rad olika branscher. Exempel på arbetsområden är energibranschen, där man arbetar med att generera värme och el med hjälp av pyrolysprocessen, eller inom avfallsbranschen där organiskt avfall omvandlas till biogas eller råvaror för plast- och kemisk industri.

Viktigt att veta

Jobbet som pyrolystekniker innebär ofta att man arbetar på oregelbundna tider, både dagtid och nattetid. Du är ofta en del av större team där du samverkar med kollegor från andra avdelningar och yrkesgrupper. Förmågan att tydligt och effektivt kommunicera med andra, samt att kunna arbeta i grupp, är därför viktiga för att få jobbet gjort. En central del av ditt ansvar är att följa gällande säkerhetsföreskrifter samt hålla utkik efter potentiella risker.

Fler nyheter