Arborist i Skåne

31 maj 2021 jonas olsson

Skåne är känt för sina knotiga något lutande träd, men också för sina vackra bokskogar. Alla är de bra exempel på träd som har vårdats av sina markägare, inte sällan i flera generationer. Trädvård är viktigt för att träd ska hålla sig friska och växa sig så stora som man vill ha dem. Genom att hålla koll på sina träd vet man även när det är dags att beskära dem. På så sätt slipper man också träd som växer sig allt för stora och som måste tas ned.

Träd har ett stort värde, både ekonomiskt och kulturellt. Genom att låta en arborist regelbundet besiktiga träden och utforma en skötselplan som man sedan följer får man friska träd. Regelbunden trädbesiktning är också till för att arboristen i tid ska kunna upptäcka om trädet har drabbats av röta eller andra sjukdomar, så att lämpliga åtgärder snabbt kan sättas in. 

Säker trädfällning så att byggnader inte skadas

En arborist kan även hjälpa till med att beskära träd, men också att ta ned dem på ett säkert sätt. Ibland står träden man vill ta ned nära byggnader eller elledningar. En arborist kan plocka ned trädet bit för bit med hjälp av en lyftkran, så att omgivningen inte skadas och sedan även frakta bort trädet eller såga det till ved.

Använd rot-avdraget på arboristtjänster

Vill man anlita en arborist i Skåne för att se över sina träd eller för att fälla träd finns det flera företag man kan vända sig till. Som privatperson kan man använda sig av rot-avdraget på själva arbetskostnaden, vilket gör att man kommer ner i pris något. Men det kan vara bra att också först ta in kostnadsförslag för att jämföra priser. Vissa kostnader som olika åtgärder pga sjuka träd kan vara svåra att bedöma från början, eftersom man först måste göra en trädbesiktning. 

Fler nyheter