single-image

Arbetet på en finmekanisk verkstad

Är du en av dem som inte har en aning om vad man gör på en finmekanisk verkstad? Då är du långt ifrån ensam, för trots att det inte på något sätt är svåra ord så är det få som vet vad det innebär. Men förhoppningsvis kommer du vara mycket mer informerad när du har läst klart denna text. 

Med fin menas att det är mindre och mer komplexa delar som bearbetas. Mekanisk betyder att det rör sig om delar som ska fylla ett syfte i någon typ av flöde eller maskin. Verkstad vet du säkert vad det betyder, och i detta område handlar det om att det är något som bearbetas eller kopplas samman. Det kan vara tillverkning eller reparationer.  

Små och viktiga komponenter

Det arbete som utförs innebär alltså att små delar i en maskin, eller ett flöde, kopplas samman. Men det kan även innebära gravyr för dosering eller information. Det kan även innebära en viss tillverkning i stället för enbart bearbetning. Och kunderna är allt från sjukvården till industrin och även privatpersoner, som slutkund. 

Området finmekanisk verkstad kan sträcka sig från plastdetaljer till andra material som metall och i viss form även trä. Men det är vanligt att man som företag satsar på ett visst material eller ett visst område, som exempelvis vården.

Vikten av noggrannhet

Eftersom de delar som bearbetas är mycket små så är det viktigt att personalen håller sig mycket exakt till det som kunden önskar. Skillnader på delar av en millimeter kan innebära att passformen inte blir korrekt och att ett läckage kan ske. Inom vården kan den typen av fel göra mycket stor skada och därför sker det även en mångfald av kontroller innan produkter går vidare till kunden. Samarbetet med kunden när det gäller tester och slutkontroller är av största vikt innan produkterna släpps vidare. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.